Kontakt

Unia Bracka Sp. z o.o.
32 787 47 76 / spolka@uniabracka.com.pl

Centrum Dyspozytorskie
604 254 400

Aktualności

Oferta pracy dla lekarzy

Transport sanitarny Unii Brackiej przyjmie od zaraz lekarzy do pracy w systemie dziennym: 7:00-19:00 / 7:00-16:00 oraz w systemie dyżurowym: 16:00-7:00 / 7:00-7:00
- Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
- Niewymagana specjalizacja.
- Dobra praca na start.
- Dobre warunki finansowe.

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 10 lat działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Unia Bracka Sp. z o.o. do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).”

Unia Bracka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. Jednocześnie informujemy, że nie przesyłamy odpowiedzi ani opinii na temat złożonych podań.

RODO - obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,


Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Unia Bracka Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: spolka@uniabracka.com.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: iod@uniabracka.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w/w rozporządzenia.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na realizowaniu transportu medycznego, we współpracy z placówkami POZ, szpitalami oraz na zlecenie klientów indywidualnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 5. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno -archiwalne.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: spolka@uniabracka.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Unia Bracka Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Unia Bracka jako "Panaceum" nie tylko w transporcie medycznym

Premiera teledysku KOŚCI WNW- PANACEUM, w którym możecie oglądać nie tylko mknące na sygnale karetki Unii Brackiej ale również dzielną kadrę, spotkała się z wielkim uznaniem dal twórców i samego wykonawcy czego dowodem jest ilośc wyświetleń na YouTube.

Teledysk możecie zobaczyć tu:

https://www.youtube.com/watch?v=76wwYmCbqyA

a także na FB Unii Brackiej.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku, zespoły wyjazdowe Unii Brackiej, brały udział w zabezpieczeniu medycznym Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Górnym Śląsku. Rekordowy pod względem liczby uczestników oraz zebranej kwoty
105 570 801,49 zł jubileuszowy Finał był również naszym udziałem ponieważ udział ratowników medycznych Unii Brackiej był charytatywny.

Unia Bracka - transport sanitarny, zabezpieczanie imprez masowych, kursy pierwszej pomocy

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi ratownicy zobrazują i wyjaśnią w praktyce wszelkie zasady obowiązujące w kontakcie z osobą poszkodowaną, a także dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Kursy adresujemy do firm, instytucji oraz wszelkich grup zorganizowanych, składających się z osób dorosłych, jak i młodzieży. Pracujemy również z dziećmi w wieku szkolnym, starając się już od najmłodszych lat zaszczepiać w nich wiedzę na temat ratowania zdrowia i życia osób poszkodowanych w wypadkach lub innych nagłych zdarzeniach losowych. Podczas szkolenia prezentujemy profesjonalny sprzęt ratowniczy i wyposażenie karetki. Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzi wyspecjalizowana kadra. Zajęcia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Resuscytacja podstawowa (BLS), obsługa defibrylatorów AED, postępowanie w wypadkach komunikacyjnych z użyciem substancji łatwopalnych i toksycznych, zasady komunikacji z personelem medycznym, dyspozytorem, załogą karetki - tak w skrócie wygląda oferta kursów pierwszej pomocy przedmedycznej adresowanych do firm i instytucji. W Unii Brackiej propagujemy edukację w zakresie ratownictwa przedmedycznego. Kwalifikowana pierwsza pomoc to dziedzina, w zakresie której wiedza społeczeństwa powinna stale wzrastać.

Transport medyczny i sanitarny

W firmie Unia Bracka od wielu lat zajmujemy się transportem medycznym międzynarodowym i krajowym, we współpracy z placówkami POZ, szpitalami oraz na zlecenie Klientów indywidualnych. Nasz transport sanitarny odbywa się przy udziale doświadczonego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, w tym ratowników medycznych oraz wyszkolonych sanitariuszy i kierowców. Ambulanse posiadają wyposażenie odpowiadające zróżnicowanym potrzebom pacjentów.

Zabezpieczenie imprez masowych

Unia Bracka Sp. z o.o. to zaufany partner w zabezpieczaniu imprez masowych wszelkiego rodzaju. Posiadamy nowocześnie wyposażone ambulanse i zatrudniamy doskonale wykwalifikowany personel medyczny i ratowniczy. Podejmując się tego zadania jesteśmy w stanie dostarczyć na miejsce imprezy odpowiednią ilość zespołów wyjazdowych, zorganizować patrole ratownicze oraz punkty pomocy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.