Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

W kwestii bezpieczeństwa możesz na nas liczyć!

Unia Bracka Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

Dysponujemy nowoczesną flotą samochodową z profesjonalnym wyposażeniem medycznym.

Nasz personel lekarski i ratowniczy posiada wysokie kompetencje i wieloletnie praktyczne doświadczenie, co ma szczególne znaczenie w przypadku imprez z udziałem dużej liczby uczestników, kiedy liczy szybkość i profesjonalizm udzielonej pomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownie do Państwa dodatkowych potrzeb mamy możliwość kompleksowego zabezpieczenia medycznego organizowanego wydarzenia tj.

  • zapewnienia odpowiedniej ilości zespołów wyjazdowych
  • organizacja patroli ratowniczych
  • przygotowanie punktów pomocy medycznej

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

Imprezy masowe wyróżnia się wśród innych imprez z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z obecności dużej liczby uczestników w jednym miejscu. Ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniom i potencjalnym wypadkom, polskie prawo wprowadza szereg wymogów wobec organizatora imprezy masowej.

Podstawowymi dokumentami określającymi przepisy związane z organizacją  imprezy masowej są:

Zgodnie z zapisami ustawy impreza masowa to:

  • impreza artystyczno-rozrywkowa, pod warunkiem, że liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub terenie otwartym oraz 500 w hali sportowej lub w innym budynku.
  • impreza sportowa, pod warunkiem, że liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub innym terenie otwartym oraz 300 w hali lub innym budynku.
  • mecze piłki nożnej, podczas których liczba miejsc udostępnionych przez organizatorów widzom wynosi nie mniej niż 1000. Wymagania medyczne w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  (w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz stosownie do Państwa dodatkowych wymagań Unia Bracka Sp. z o.o. ma możliwości zabezpieczenia medycznego imprez w zakresie:

  • Zespoły wyjazdowe – ambulanse specjalistyczne z zespołami z lekarzem oraz bez lekarza
  • Patrol ratowniczy – zespół składający się co najmniej z dwóch osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Punkt pomocy medycznej - zlokalizowany w miejscu odbywania imprezy masowej, wyposażony w odpowiednie produkty lecznicze, w którym pomocy medycznej pomocy udzielają co najmniej dwie osoby, w tym: lekarz posiadający praw wykonywania zawodu z trzyletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

Liczba zespołów wyjazdowych, patroli ratowniczych i punktów pomocy medycznej uzależniona jest od liczby uczestników oraz typu imprezy masowej.

Dodatkowe zapisy określają zabezpieczenie medyczne imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej.

Organizujesz imprezę kulturalną lub sportową? Powierz bezpieczeństwo uczestników nam.
Posiadamy wykwalifikowany, kompetentny i doświadczony personel oraz nowoczesny sprzęt i samochody.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.