Zabezpieczenie imprez masowych

W kwestii bezpieczeństwa możesz na nas liczyć!

Unia Bracka Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi medycznego zabezpieczenia imprez masowych.

Dysponujemy nowoczesną flotą samochodową z profesjonalnym wyposażeniem medycznym.

Nasz personel lekarski i ratowniczy posiada wysokie kompetencje i wieloletnie praktyczne doświadczenie, co ma szczególne znaczenie w przypadku imprez z udziałem dużej liczby uczestników, kiedy liczy szybkość i profesjonalizm udzielonej pomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownie do Państwa dodatkowych potrzeb mamy możliwość kompleksowego zabezpieczenia medycznego organizowanego wydarzenia tj.

  • zapewnienia odpowiedniej ilości zespołów wyjazdowych
  • organizacja patroli ratowniczych
  • przygotowanie punktów pomocy medycznej

Imprezy masowe wyróżniają się wśród innych z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z obecności dużej liczby uczestników w jednym miejscu. Ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniom i potencjalnym wypadkom, polskie prawo wprowadza szereg wymogów wobec organizatora tego rodzaju wydarzeń.

Podstawowymi dokumentami określającymi przepisy związane z organizacją wydarzenia o charakterze masowym są:

Zgodnie z zapisami ustawy impreza masowa to:

  • impreza artystyczno-rozrywkowa, pod warunkiem, że liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub terenie otwartym oraz 500 w hali sportowej lub w innym budynku.
  • impreza sportowa, pod warunkiem, że liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub innym terenie otwartym oraz 300 w hali lub innym budynku.
  • mecze piłki nożnej, podczas których liczba miejsc udostępnionych przez organizatorów widzom wynosi nie mniej niż 1000. Wymagania medyczne w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz stosownie do Państwa dodatkowych wymagań Unia Bracka Sp. z o.o. przeprowadza zabezpieczenie imprez masowych w zakresie:

  • Zespoły wyjazdowe – ambulanse specjalistyczne z zespołami z lekarzem oraz bez lekarza
  • Patrol ratowniczy – zespół składający się co najmniej z dwóch osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Punkt pomocy medycznej - zlokalizowany w miejscu organizacji wydarzenia wyposażony w odpowiednie produkty lecznicze, w którym pomocy medycznej pomocy udzielają co najmniej dwie osoby, w tym: lekarz posiadający praw wykonywania zawodu z trzyletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

Liczba zespołów wyjazdowych, patroli ratowniczych i punktów pomocy medycznej uzależniona jest od liczby uczestników oraz typu wydarzenia.

Dodatkowe zapisy określają zabezpieczenie imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej.

Organizujesz wydarzenie kulturalne lub sportowe? Powierz bezpieczeństwo uczestników nam. Posiadamy wykwalifikowany, kompetentny i doświadczony personel oraz nowoczesny sprzęt i samochody.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.