Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Załóżmy, że znajdziesz się w sytuacji, kiedy komuś z Twojego otoczenia, koleżance, koledze z pracy, Twoim najbliższym trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy. Czy posiadasz wiedzę, praktyczne umiejętności i odwagę, aby interweniować? Od tego może zależeć ich zdrowie, a nawet życie.

Niestety umiejętności i świadomość potrzeby udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków w naszym społeczeństwie są niskie. Gdy dochodzi do zdarzenia, często paraliżuje nas strach, a dookoła słychać głosy, że lepiej nie ruszać poszkodowanego. Przyczyną takiego zachowania jest brak odpowiedniej wiedzy o tym, co i jak należy zrobić. Zmienimy to!

Nasi doświadczeni ratownicy skutecznie przeszkolą Cię w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji ekstremalnej i kluczowej dla zdrowia i życia drugiego człowieka.

Nasze kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowane są do firm i instytucji, zorganizowanych grup: osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Przeprowadzimy profesjonalne szkolenie, krok po kroku pokazując jak zabezpieczyć zdrowie i życie poszkodowanego.

W ofercie kierowanej do najmłodszych staramy się uwrażliwić dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia. Pokazujemy co mogą zrobić na miarę swoich możliwości. Każde spotkanie uatrakcyjniamy pokazem karetki i sprzętu ratunkowego.

Kwalifikowana pierwsza pomoc - jako świadomym pracodawcom oferujemy Państwu szeroko pojęte szkolenia z pomocy przedmedycznej:

  • BLS (Basic Life Support) - podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
  • Obsługę AED (Automated External Defibrillation - automatyczne defibrylatory).
  • Postępowanie w sytuacji wypadków komunikacyjnych, z użyciem substancji łatwopalnych oraz kwasów i ługów.
  • Zasady komunikacji i współpracy z wyspecjalizowanym personelem medycznym (dyspozytorka, załoga karetki oraz załoga śmigłowca).

Czy wiecie Państwo, że resuscytacja lub defibrylacja przeprowadzona w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności zwiększa szanse na przeżycie od 49 do nawet 79%? W sytuacji zatrzymania akcji serca i braku udzielenia pomocy szanse na uratowanie spadają aż o 10% co minutę. Podjęcie natychmiastowej akcji resuscytacyjnej przez świadków wypadku zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie nawet trzykrotnie.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzony jest przez wyspecjalizowaną kadrę i zawiera najnowsze wytyczne i standardy, zalecane przez Europejską Radę Resuscytacji.

Dla wszystkich uczestników szkoleń wystawiamy zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Zakres, termin oraz cena szkolenia ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

Zapraszamy do kontaktu.

Prawnym obowiązkiem każdego obywatela jest udzielenie pomocy ofiarom wypadków. Według prawa nie jest zagrożony karą ten, który działając w dobrej wierze i według posiadanej przez siebie wiedzy udziela pomocy ofierze wypadku, a nie uda mu się uratować ofiary.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).