Oferta pracy dla lekarzy

Transport sanitarny Unii Brackiej przyjmie od zaraz lekarzy do pracy w systemie dziennym: 7:00-19:00 / 7:00-16:00 oraz w systemie dyżurowym: 16:00-7:00 / 7:00-7:00
- Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
- Niewymagana specjalizacja.
- Dobra praca na start.
- Dobre warunki finansowe.

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 10 lat działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych.

Unia Bracka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. Jednocześnie informujemy, że nie przesyłamy odpowiedzi ani opinii na temat złożonych podań.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dyrektor ds. medycznych

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 10 lat działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych.

Poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor ds. medycznych

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad działalnością medyczną spółki, a w szczególności, nadzór nad prawidłowością i jakością wykonywanych usług medycznych,
 • organizowanie i nadzorowanie prawidłowego toku pracy pojazdów sanitarnych,
 • koordynowanie pracy lekarzy i ratowników medycznych,
 • sporządzanie miesięcznych grafików pracy lekarzy oraz potwierdzenie rozliczenia pracy,
 • kontrolowanie przedziału medycznego w pojazdach sanitarnych,
 • zatwierdzenie zapotrzebowania i nadzorowanie gospodarki artykułami medycznymi,
 • nadzorowanie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów leków,
 • nadzór nad dokumentacją medyczną i przestrzeganie wymagań i procedur w tym zakresie,
 • nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym,
 • uczestnictwo w przygotowaniu ofert przetargowych oraz specyfikacji przetargowych dotyczących zagadnień medycznych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe medyczne – lekarskie,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysoko rozwinięta umiejętność interpersonalna,
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,


Unia Bracka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. Jednocześnie informujemy, że nie przesyłamy odpowiedzi ani opinii na temat złożonych podań.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Unia Bracka Sp.z o.o. zatrudni:

SPECJALISTĘ DS. KSIĘGOWOŚCI

Wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci:
1. konieczna znajomość obsługi programu Symfonia w zakresie finansowo księgowym oraz kadr i płac,
2. umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office (Excel),
3. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych zestawień na zlecenie Zarządu,
4. umiejętność prowadzenia rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym,
5. umiejętność organizacji własnego czasu pracy,
6. umiejętność pracy z obiegiem dokumentów,
7. umiejętność pracy pod presją czasu,
8. umiejętność tworzenia pism urzędowych.

Dodatkowe wymagania:
1. Wykształcenie średnie (mile widziane wyższe kierunkowe).
2. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

CV prosimy przesyłać na adres pracaspolka@uniabracka.com.pl w terminie do 30 czerwca br.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SANITARIUSZ

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 8 lat działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko :Sanitariusz

 

Wymagania:

▪      aktualne badania potwierdzające zdolność do wykonywania pracy – mile widziane;

▪      doświadczenie na podobnym stanowisku – będzie atutem;

▪      dyspozycyjność;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

▪      odpowiedzialność, punktualność, rzetelność, zaangażowanie, empatia.

 

Kontakt:pracaspolka@uniabracka.com.pl

RATOWNIK MEDYCZNY

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 8 lat działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: Ratownik Medyczny.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie  w zawodzie Ratownik Medyczny,
 • aktualne badania potwierdzające zdolność do wykonywania pracy
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • odpowiedzialność, punktualność, rzetelność, zaangażowanie, empatia

 

Kontakt:  pracaspolka@uniabracka.com.pl

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KIEROWCA RATOWNIK

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 8 lat działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: Kierowca Ratownik Medyczny.

 

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B,
 • aktualne badania potwierdzające zdolność do wykonywania pracy,
 • wykształcenie wyższe w zawodzie Ratownik Medyczny,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane aktualne zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • odpowiedzialność, punktualność, rzetelność, empatia

 

Kontakt:  pracaspolka@uniabracka.com.pl

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KIEROWCA KARETKI SPECJALSITYCZNEJ

Zatrudnimy kierowców karetek specjalistycznych (S) i ratowniczych (P) z uprawnieniami do kierowania pojazdów uprzywilejowanych i doświadczeniem w tego rodzaju pracy.

pracaspolka@uniabracka.com.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

DYSPOZYTOR TRANSPORTU SANITARNEGO

Zatrudnimy dyspozytorów transportu sanitarnego z wykształceniem medycznym lub doświadczeniem w tego typu pracy.

Kontakt:  pracaspolka@uniabracka.com.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", informujemy, co następuję. 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Unia Bracka sp. z o.o. (KRS:0000237169, NIP: 641-23-48-483, REGON: 240109946), ul. Ks. Ludwika Tunkla 139 41-707 Ruda Śląska.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:  
 • listownie na adres: Unia Bracka sp. z o.o. ul. Ks. Ludwika Tunkla 139, 41-707 Ruda Śląska z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@uniabracka.com.pl.
 1. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę - w zakresie określonym przepisami art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna –podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, w szczególności w zakresie nie objętym przepisami art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 1. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych obowiązków i świadczenia usług, w tym zapewniających obsługę, asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, czyli realizacji procesów rekrutacyjnych. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
 3. Na zasadach określonych przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 4. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie Państwa danych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych jest obowiązkowe dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

Jednocześnie informujemy, że w ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Państwa danych osobowych (np. w CV) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z tym nie należy przekazywać informacji o szerszym charakterze. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. Zgodę możną wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane w procesie rekrutacyjnym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w przyszłych procesach rekrutacji

Jeżeli zgadza się Pani/Pan na uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Unię Bracką sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie