Aktualności

RODO - obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,


Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Unia Bracka Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: spolka@uniabracka.com.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: iod@uniabracka.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w/w rozporządzenia.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na realizowaniu transportu medycznego, we współpracy z placówkami POZ, szpitalami oraz na zlecenie klientów indywidualnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 5. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno -archiwalne.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: spolka@uniabracka.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Unia Bracka Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Unia Bracka jako "Panaceum" nie tylko w transporcie medycznym

Premiera teledysku KOŚCI WNW- PANACEUM, w którym możecie oglądać nie tylko mknące na sygnale karetki Unii Brackiej ale również dzielną kadrę, spotkała się z wielkim uznaniem dal twórców i samego wykonawcy czego dowodem jest ilośc wyświetleń na YouTube.

Teledysk możecie zobaczyć tu:

https://www.youtube.com/watch?v=76wwYmCbqyA

a także na FB Unii Brackiej.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku, zespoły wyjazdowe Unii Brackiej, brały udział w zabezpieczeniu medycznym Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Górnym Śląsku. Rekordowy pod względem liczby uczestników oraz zebranej kwoty
105 570 801,49 zł jubileuszowy Finał był również naszym udziałem ponieważ udział ratowników medycznych Unii Brackiej był charytatywny.

ZAPYTANIA O CENĘ DOSTAWY fabrycznie nowego pojazdu

Postępowanie w przedmiocie
ZAPYTANIA O CENĘ DOSTAWY
fabrycznie nowego pojazdu
FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SUPERpoMOCNI wkraczają do akcji!

SUPERpoMOCNI to nowatorski projekt łączący zabawę i wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Autorski scenariusz zajęć został opracowany w oparciu o wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji oraz najnowsze trendy w tej dziedzinie. Program dostosowany jest do uczestników
w różnym wieku, a jego dodatkowym atutem  jest  możliwość uczestnictwa w warsztatach dzieci od 3 roku życia!

 SUPERpoMOCNI to wyjątkowy edukacyjny event, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Unia Bracka Sp. z o.o. -Głównym celem organizowanego przez nas wydarzenia jest uświadomienie społeczeństwa jak wielką potrzebą i wartością jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Edukację w tym zakresie warto rozpocząć już w okresie przedszkolnym, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny na wiedzę. To wtedy wyrabiamy pozytywne nawyki i kształtujemy postawę prospołeczną – tłumaczy Marcin Baron, Prezes Spółki Unia Bracka.

Wyjątkowość projektu, o którym mowa, leży nie w samych treściach, które przekazują ratownicy. To zawężenie grupy docelowej, wybór formy nauczania oraz sposobu przekazania wiedzy czynią go innowacyjnym. Niewielu jest chętnych, którzy podejmują się pracy z dziećmi poniżej 5 roku  życia  - nie łatwo przyciągnąć uwagę małego bohatera, jeszcze trudniej zainteresować go niełatwymi przecież zagadnieniami, a już nie lada wyzwaniem jest utrzymanie skupienia przez cały czas trwania szkolenia.

Przedszkolaki uczą się udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach realnego zagrożenia. – Odeszliśmy od nauki „leczenia zabawek”. Nie bandażujemy łapek misiom czy lalkom. Maskotki nie mają stawów. Nie ruszają się,  nie czują bólu i nie stawiają oporu. Dzieci trenują udzielanie pomocy na profesjonalnych fantomach, opatrują wyimaginowane zranienia na sobie bądź prowadzących. Uczą się wzywać pomoc korzystając z telefonu i rozmawiając z ratownikiem, który wciela się w rolę dyspozytora – dodaje Prezes Baron. Mimo, że brzmi to całkiem poważnie, to całość wiedzy przekazana jest w formie scenek, zabaw czy nauki wierszyków – przyjaznej maluchom.

Zajęcia w ramach akcji prowadzone są w przedszkolach oraz grupach i klubach dla dzieci. Ale nie tylko. SUPERpoMOCNI to także kurs dla Rodziców i Opiekunów dzieci oraz kadry pedagogicznej danej placówki. Jeśli chcecie dołączyć do drużyny SUPERpoMOCNYCH wejdźcie na stronę www.superpomocni.com.pl i zobaczcie, jak łatwo możecie zostać bohaterami i posiąść wielką siłę poMOCy.